אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2020
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
ללא תוכן
דו"ח כספי- רבעון 1 קופה
דו"ח כספי- רבעון 1 חברה מנהלת
דו"ח כספי- רבעון 2 קופה
דו"ח כספי- רבעון 2 חברה מנהלת