אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
רשימת נכסים מאוחדת 03.2013
רשימת נכסים 06.2013
רשימת נכסים 06.2013 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 06.2013 מסלול ללא מניות
סקירת רו"ח 06.2013
רשימת נכסים 09.2013
רשימת נכסים 09.2013 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 09.2013 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחד 09.2013
סקירת רו"ח 09.2013
רשימת נכסים 12.2013
רשימת נכסים 12.2013 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 12.2013 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2013
סקירת רו"ח 12.2013
רשימת נכסים 03.2014
רשימת נכסים 03.2014 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 03.2014 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2014
סקירת רו"ח 03.2014
רשימת נכסים 06.2014
רשימת נכסים 06.2014 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 06.2014 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2014
סקירת רו"ח 06.2014
רשימת נכסים 09.2014
רשימת נכסים 09.2014 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 09.2014 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2014
סקירת רו"ח 09.2014
רשימת נכסים 12.2014
רשימת נכסים 12.2014מסלול מנייתי
רשימת נכסים 12.2014 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2014
סקירת רו"ח 12.2014
רשימת נכסים 03.2015
רשימת נכסים 03.2015 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 03.2015 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2015
סקירת רו"ח 03.2015
רשימת נכסים 06.2015
רשימת נכסים 06.2015 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 06.2015 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2015
סקירת רו"ח 06.2015
רשימת נכסים 09.2015
רשימת נכסים 09.2015 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 09.2015 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2015
סקירת רו"ח 09.2015
רשימת נכסים 12.2015
רשימת נכסים 12.2015 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 12.2015 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2015
סקירת רו"ח 12.2015
רשימת נכסים 03.2016
רשימת נכסים 03.2016 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 03.2016 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2016
סקירת רו"ח 03.2016
רשימת נכסים 06.2016
רשימת נכסים 06.2016 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 06.2016 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2016
סקירת רו"ח 06.2016
רשימת נכסים 09.2016
רשימת נכסים 09.2016 מסלול מנייתי
רשימת נכסים 09.2016 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2016
סקירת רו"ח 09.2016
רשימת נכסים 12.2016
רשימת נכסים 12.2016 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2016 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2016
סקירת רו"ח 12.2016
רשימת נכסים 03.2017
רשימת נכסים 03.2017 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2017 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2017
סקירת רו"ח 03.2017
רשימת נכסים 06.2017
רשימת נכסים 06.2017 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2017 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2017
סקירת רו"ח 06.2017
רשימת נכסים 09.2017
רשימת נכסים 09.2017 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2017 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2017
סקירת רו"ח 09.2017
רשימת נכסים 12.2017
רשימת נכסים 12.2017 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2017 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2017
סקירת רו"ח 12.2017
רשימת נכסים 03.2018
רשימת נכסים 03.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2018 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2018
סקירת רו"ח 03.2018
רשימת נכסים 06.2018
רשימת נכסים 06.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2018 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2018
סקירת רו"ח 06.2018
רשימת נכסים 09.2018
רשימת נכסים 09.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2018 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2018
סקירת רו"ח 09.2018
רשימת נכסים 12.2018
רשימת נכסים 12.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2018 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2018
סקירת רו"ח 12.2018
רשימת נכסים 03.2019
רשימת נכסים 03.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2019 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2019
סקירת רו"ח 03.2019
רשימת נכסים 06.2019
רשימת נכסים 06.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2019 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2019
סקירת רו"ח 06.2019
רשימת נכסים 09.2019
רשימת נכסים 09.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2019 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 09.2019
סקירת רו"ח 09.2019
רשימת נכסים 12.2019
רשימת נכסים 12.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2019 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 12.2019
סקירת רו"ח 12.2019
רשימת נכסים 03.2020
רשימת נכסים 03.2020 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2020 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 03.2020
סקירת רו"ח 03.2020
רשימת נכסים 06.2020
רשימת נכסים 06.2020 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2020 מסלול ללא מניות
רשימת נכסים מאוחדת 06.2020
סקירת רו"ח 06.2020