אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
התפלגות אפיקי השקעה 12.2015
התפלגות אפיקי השקעה 12.2015 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 12.2015 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 01.2016
התפלגות אפיקי השקעה 01.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 01.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 02.2016
התפלגות אפיקי השקעה 02.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 02.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 03.2016
התפלגות אפיקי השקעה 03.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 03.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 04.2016
התפלגות אפיקי השקעה 04.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 04.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2016
התפלגות אפיקי השקעה 05.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 05.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 06.2016
התפלגות אפיקי השקעה 06.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 06.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 07.2016
התפלגות אפיקי השקעה 07.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 07.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 08.2016
התפלגות אפיקי השקעה 08.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 08.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 09.2016
התפלגות אפיקי השקעה 09.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 09.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 10.2016
התפלגות אפיקי השקעה 10.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 10.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 11.2016
התפלגות אפיקי השקעה 11.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 11.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2016
התפלגות אפיקי השקעה 12.2016 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 12.2016 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 01.2017
התפלגות אפיקי השקעה 01.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 01.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 02.2017
התפלגות אפיקי השקעה 02.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 02.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 03.2017
התפלגות אפיקי השקעה 03.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 03.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 04.2017
התפלגות אפיקי השקעה 04.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 04.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2017
התפלגות אפיקי השקעה 05.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 05.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 06.2017
התפלגות אפיקי השקעה 06.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 06.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 07.2017
התפלגות אפיקי השקעה 07.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 07.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 08.2017
התפלגות אפיקי השקעה 08.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 08.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 09.2017
התפלגות אפיקי השקעה 09.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 09.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 10.2017
התפלגות אפיקי השקעה 10.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 10.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 11.2017
התפלגות אפיקי השקעה 11.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 11.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2017
התפלגות אפיקי השקעה 12.2017 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 12.2017 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 01.2018
התפלגות אפיקי השקעה 01.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 01.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 02.2018
התפלגות אפיקי השקעה 02.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 02.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 03.2018
התפלגות אפיקי השקעה 03.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 03.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 04.2018
התפלגות אפיקי השקעה 04.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 04.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2018
התפלגות אפיקי השקעה 05.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 05.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 06.2018
התפלגות אפיקי השקעה 06.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 06.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 07.2018
התפלגות אפיקי השקעה 07.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 07.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 08.2018
התפלגות אפיקי השקעה 08.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 08.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 09.2018
התפלגות אפיקי השקעה 09.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 09.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 10.2018
התפלגות אפיקי השקעה 10.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 10.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 11.2018
התפלגות אפיקי השקעה 11.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 11.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2018
התפלגות אפיקי השקעה 12.2018 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 12.2018 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 01.2019
התפלגות אפיקי השקעה 01.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 01.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 02.2019
התפלגות אפיקי השקעה 02.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 02.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 03.2019
התפלגות אפיקי השקעה 03.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 03.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 04.2019
התפלגות אפיקי השקעה 04.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 04.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2019
התפלגות אפיקי השקעה 05.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 05.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 06.2019
התפלגות אפיקי השקעה 06.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 06.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 07.2019
התפלגות אפיקי השקעה 07.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 07.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 08.2019
התפלגות אפיקי השקעה 08.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 08.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 09.2019
התפלגות אפיקי השקעה 09.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 09.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 10.2019
התפלגות אפיקי השקעה 10.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 10.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 11.2019
התפלגות אפיקי השקעה 11.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 11.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2019
התפלגות אפיקי השקעה 12.2019 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 12.2019 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 01.2020
התפלגות אפיקי השקעה 01.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 01.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 02.2020
התפלגות אפיקי השקעה 02.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 02.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 03.2020
התפלגות אפיקי השקעה 03.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 03.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 04.2020
התפלגות אפיקי השקעה 04.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 04.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2020
התפלגות אפיקי השקעה 05.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 05.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 06.2020
התפלגות אפיקי השקעה 06.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 06.2020 ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 07.2020
התפלגות אפיקי השקעה 07.2020 מנייתי
התפלגות אפיקי השקעה 07.2020 ללא מניות