אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
תרשים צדדים קשורים
צדדים קשורים 06.2012
צדדים קשורים 06.2012 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 06.2012 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 09.2012
צדדים קשורים 09.2012 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 09.2012 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 12.2012
צדדים קשורים 12.2012 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 12.2012 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 03.2013
צדדים קשורים 03.2013 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 03.2013 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 06.2013
צדדים קשורים 06.2013 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 06.2013 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 09.2013 מאוחד
צדדים קשורים 12.2013 מאוחד
צדדים קשורים 03.2014 מאוחד
צדדים קשורים 06.2014 מאוחד
צדדים קשורים 09.2014 מאוחד
צדדים קשורים 12.2014 מאוחד
צדדים קשורים 03.2015 מאוחד
צדדים קשורים 06.2015 מאוחד
צדדים קשורים 09.2015 מאוחד
צדדים קשורים 12.2015
צדדים קשורים 12.2015 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 12.2015 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 12.2015 מאוחד
צדדים קשורים 03.2016
צדדים קשורים 03.2016 מסלול מנייתי
צדדים קשורים 03.2016 מסלול ללא מניות
צדדים קשורים 03.2016 מאוחד
צדדים קשורים 06.2016 מאוחד
צדדים קשורים 09.2016 מאוחד
צדדים קשורים 12.2016 מאוחד
צדדים קשורים 12.2017 מאוחד
צדדים קשורים 12.2018 מאוחד