אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020 מסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020 מסלול מנייתי
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020 מסלול ללא מניות