אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
הוצאות ישירות 06.2012 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 06.2012 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2012
הוצאות ישירות 12.2012 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2012 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 06.2013
הוצאות ישירות 06.2013 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 06.2013 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2013
הוצאות ישירות 12.2013 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2013 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 06.2014
הוצאות ישירות 06.2014 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 06.2014 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2014
הוצאות ישירות 12.2014 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2014 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2014 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2015
הוצאות ישירות 06.2015 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 06.2015 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 06.2015 מאוחד
הוצאות ישירות 12.2015
הוצאות ישירות 12.2015 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2015 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2015 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2016
הוצאות ישירות 06.2016 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 06.2016 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 06.2016 מאוחד
הוצאות ישירות 12.2016
הוצאות ישירות 12.2016 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2016 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2016 מאוחד
הוצאות ישירות 12.2017
הוצאות ישירות 12.2017 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2017 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2017 מאוחד
הוצאות ישירות 12.2018
הוצאות ישירות 12.2018 מסלול מנייתי
הוצאות ישירות 12.2018 מסלול ללא מניות
הוצאות ישירות 12.2018 מאוחד