אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
מדיניות בנוגע להשתתפות והצבעה באספות כללית - נספח 2
מדיניות בנוגע להשתתפות והצבעה באספות כללית - נספח 5
אסיפות מ-01.01.2010 עד 31.12.2013
אסיפות מ-01.01.2014 עד 31.12.2014
אסיפות מ-01.01.2015 עד 31.12.2015
אסיפות מ-01.01.2016 עד 30.04.2016
אסיפות מ-01.05.2016 עד 31.12.2016
אסיפות מ-01.01.2017 עד 31.12.2017
אסיפות מ-01.01.2018 עד 31.12.2018
אסיפות מ-01.01.2019 עד 31.12.2019
אסיפות מ-01.01.2020 עד 16.09.2020