אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
דוח חודשי 11.2013
דוח חודשי 11.2013 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2013 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2013
דוח חודשי 12.2013 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2013 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2014
דוח חודשי 01.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2014
דוח חודשי 02.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2014
דוח חודשי 03.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2014
דוח חודשי 04.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2014
דוח חודשי 05.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2014
דוח חודשי 06.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2014 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 07.2014
דוח חודשי 07.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 08.2014
דוח חודשי 08.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 09.2014
דוח חודשי 09.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 10.2014
דוח חודשי 10.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 11.2014
דוח חודשי 11.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 12.2014
דוח חודשי 12.2014 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2014 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 01.2015
דוח חודשי 01.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 02.2015
דוח חודשי 02.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 03.2015
דוח חודשי 03.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 04.2015
דוח חודשי 04.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 05.2015
דוח חודשי 05.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 06.2015
דוח חודשי 06.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2015 מסלול ללא מנייתי
דוח חודשי 07.2015
דוח חודשי 07.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 08.2015
דוח חודשי 08.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 09.2015
דוח חודשי 09.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 10.2015
דוח חודשי 10.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 11.2015
דוח חודשי 11.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2015
דוח חודשי 12.2015 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2015 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2016
דוח חודשי 01.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2016
דוח חודשי 02.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2016
דוח חודשי 03.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2016
דוח חודשי 04.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2016
דוח חודשי 05.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2016
דוח חודשי 06.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 07.2016
דוח חודשי 07.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 08.2016
דוח חודשי 08.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 09.2016
דוח חודשי 09.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 10.2016
דוח חודשי 10.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 11.2016
דוח חודשי 11.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2016
דוח חודשי 12.2016 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2016 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2017
דוח חודשי 01.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2017
דוח חודשי 02.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2017
דוח חודשי 03.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2017
דוח חודשי 04.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2017
דוח חודשי 05.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2017
דוח חודשי 06.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 07.2017
דוח חודשי 07.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 08.2017
דוח חודשי 08.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 09.2017
דוח חודשי 09.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 10.2017
דוח חודשי 10.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 11.2017
דוח חודשי 11.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2017
דוח חודשי 12.2017 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2017 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2018
דוח חודשי 01.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2018
דוח חודשי 02.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2018
דוח חודשי 03.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2018
דוח חודשי 04.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2018
דוח חודשי 05.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2018
דוח חודשי 06.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 07.2018
דוח חודשי 07.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 08.2018
דוח חודשי 08.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 09.2018
דוח חודשי 09.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 10.2018
דוח חודשי 10.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 11.2018
דוח חודשי 11.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2018
דוח חודשי 12.2018 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2018 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2019
דוח חודשי 01.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 02.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 03.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 04.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2019
דוח חודשי 05.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2019
דוח חודשי 06.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 06.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 07.2019
דוח חודשי 07.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 07.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 08.2019
דוח חודשי 08.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 08.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 09.2019
דוח חודשי 09.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 09.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 10.2019
דוח חודשי 10.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 10.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 11.2019
דוח חודשי 11.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 11.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 12.2019
דוח חודשי 12.2019 מסלול מנייתי
דוח חודשי 12.2019 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 01.2020
דוח חודשי 01.2020 מסלול מנייתי
דוח חודשי 01.2020 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 02.2020
דוח חודשי 02.2020 מסלול מנייתי
דוח חודשי 02.2020 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 03.2020
דוח חודשי 03.2020 מסלול מנייתי
דוח חודשי 03.2020 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 04.2020
דוח חודשי 04.2020 מסלול מנייתי
דוח חודשי 04.2020 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 05.2020
דוח חודשי 05.2020 מסלול מנייתי
דוח חודשי 05.2020 מסלול ללא מניות
דוח חודשי 06.2020