אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
צור קשר
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
 רחוב: ז'בוטינסקי 5 בניין אבגד טלפון: 073-2803401
 עיר: רמת גן פקס: 03-5750811
 מיקוד: 52520 דוא"ל: mishpatanim@swerycpa.com
 איש קשר: שרה